Marketinške usluge

  • Elaboracija marketinškog plana u skladu sa međunarodnim standardima, ali u skladu sa lokalnom demografijom, koordinacija marketinških agencija i svih trećih lica, organizovanje 4-5 glavnih događaja godišnje, kao i malih promotivnih aktivnosti u cilju održavanja pažnje i posećenosti objekta u svim periodima u godini.

Izazovi:

  • Kako komunicirati o uspehu s tržištem i s javnošću
  • Kreirajte kreativne ideje
  • Ne trošite, već štedite novac
  • Budite jedinstveni

Privacy Preference Center