Nabavka

Razvoj i sastavljanje strategije snabdevanja i lanca nabavke koje postižu najbolje rezultate na tržištu.

 • Strategija nabavke i ugovaranja
 • Tržišna analitika
 • Dokumentacija ugovora
 • Upravljanje ugovorima
 • Uporedna procena ponuda na tenderu
 • Pregovaranje i dodela ugovora

IZAZOVI

 • Koja je optimalna strategija nabavke i lanca snabdevanja za postizanje vaših komercijalnih ciljeva?
 • Kako da postignem efikasan prenos rizika?
 • Kako da postignem najbolju ponudu na trenutnom tržištu?
 • Kako da upravljam rizikom ugovora i zaštitim svoj komercijalni položaj?
 • Kako mogu da izbegnem sporove i tužbe?
 • Ako se pojave sporovi i tužbe, kako ih mogu rešiti uz minimalne troškove i ometanje?
 • Kako uspostaviti zajednički pristup tima?

Privacy Preference Center