Opšti menadžment

  • Opšte upravljanje nekretninama i koordinacija svih unutrašnjih i spoljnih pružalaca usluga, trećih lica, zakupaca i gradskih administrativnih poslova.

Izazovi:

  • Kako se izboriti sa glavnim donosiocima odluka
  • Šta je planirano budžetom, a šta se postiže i zašto
  • Kako poboljšati performanse
  • Pravi tim na pravom mestu u pravo vreme

Privacy Preference Center