Menadžment konsultantskih usluga

  • Menadžment konsultanata: Planiranje i koordinacija konsultanata projekta, radi postizanja ciljeva projekta.
  • Menadžment projektanata: Planiranje i koordinacija projektanata, radi postizanja zakonskih normi i zahteva vlasnika, pre svega radi optimizacije budućih troškova održavanja i troškova rada.
  • Pravni menadžment: Koordinacija pravnog tima i normi, radi pribavljanja upotrebne dozvole.

IZAZOVI:

  • Kako pravilno angažovati sve konsultante kako bi se izbegli nedostaci obima posla ili projektnog zadatka?
  • Kako upravljati projektantima i napraviti razvojni plan?
  • Kako obezbediti da se ispune svi zakonski zahtevi?

Privacy Preference Center