Menadžment troškova i profita

Upravljanje i zaštita vaših komercijalnih interesa od početka do kraja.

 • Analiza troškova (izrada preliminarnog budžeta)
 • Procena troškova
 • Trošak tokom celog ciklusa projekta
 • Planiranje i inženjering troškova
 • Kontrola troškova
 • Revizija troškova i osiguranje
 • Analiza ušteda

IZAZOVI:

 • Koliko će projekat koštati i koje su moje mogućnosti?
 • Kako da postignem sigurnost u postizanju ciljeva što se tiče troškova, u okviru budžeta?
 • Kako da poboljšam ekonomičnost tokom životnog ciklusa?
 • Kako mogu da upravljam svojim komercijalnim rizicima?
 • Kako da povećam povrat investicija?

Privacy Preference Center