Savetodavne usluge

pružanje nezavisnih saveta koji će vam pomoći da vaše poslovanje i investicije budu uspešni.

 • Poslovni i investicioni predmeti
 • Konsultantske usluge u oblasti menadžmenta održavanja objekata
 • Upravljanje projektom po principu “dobrog domaćina“
 • Konsultantske usluge u oblasti nekretnina
 • Organizacioni razvoj
 • Konsultantske usluge u oblasti upravljanja imovinom
 • Poboljšanje učinka
 • Savetovanje o održivosti
 • Rešavanje sporova
 • Analiza kašnjenja i ometanja
 • Upravljanje tužbama
 • Stručno mišljenje

IZAZOVI

 • Koji sledeći projekat trebam dostaviti da ispunim sve svoje ciljeve?
 • Kako da se uverim da se moja imovina dobro pokazuje tokom svog životnog ciklusa?
 • Kako da poboljšam učinak?
 • Kako da budem siguran da imam prave ljude i strukturu za uspeh?

Privacy Preference Center