Mišljenje stručnjaka

Kada sporovi zahtevaju stručne usluge, mi pružamo podršku pravnim kompanijama kroz uključivanje našeg stručnog tima.

 • Rani nezavisni saveti
 • Strategija za rešavanje sporova
 • Alternativno rešavanje spora (veštak)
 • Određivanje stručnjaka treće strane
 • Veštak (izveštaj i svedočenje)
 • Analiza kašnjenja i ometanja
 • Forenzičko ispitivanje različitih opcija, utvrđivanje kašnjenja i ometanja
 • Mišljenje koje se odnosi na profesionalno ponašanje i pitanja osiguranja
 • Mišljenje vezano za slučajeve prekida

IZAZOVI

 • Kako da pronađem proverenog veštaka sa potrebnom ekspertizom?
 • Da li se može dati rani uvid stavova stručnjaka?
 • Kako se spor može rešiti boljim razumevanjem problema?
 • Kako dobiti pouzdane stručne smernice, znanje o lokalnom tržištu i sektoru uz podršku na lokaciji?
 • Kako mogu biti siguran u poziciju koju zauzima projektni tim?
 • Kako da dobijem verodostojne profesionalne savete u skladu sa stvarnom industrijskom praksom i normama?
 • Kako pronaći predanu ekspertizu koja će biti pouzdana tokom vremena, tokom zajedničkih razmena i na ročištu?
 • Kako dobiti jasnu prezentaciju detaljne forenzičke analize?
 • Da li ste sigurni u sposobnost stručnjaka da predstavi izveštaj u fazi saslušanja?

Privacy Preference Center