Usluge zakupa

  • Uspostavljanje srednjoročne ili dugoročne strategije zakupa, pregovori sa zakupcima, izrada predugovora, izrada i realizacija ugovora, praćenje celog procesa do otvaranja objekta i praćenje poslovanja zakupaca.

Izazovi:

  • Koja je kategorija zakupaca i koji su zakupci najbolji izbor u zadatku projekta
  • Šta je planirano budžetom, a šta se postiglo i zašto
  • Kako poboljšati performanse
  • Kako održati korektan odnos sa zakupcima

Privacy Preference Center